Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

WSTĘP

1. Właścicielem sklepu internetowego www.mega-master.pl zwanego dalej sklepem internetowym jest P.H.U. MEGA-MASTER SP.J. M.M. Marcinkowscy, L. Korfel z siedzibą w Krakowie przy ulicy Powstańców 52, 31-422 Kraków, figurującą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000193251, NIP: 9451692016, REGON: 351320141, zwana dalej Właścicielem. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. W sklepie internetowym dostępny jest wyłącznie asortyment z aktualnej oferty.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

OFERTA

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.

6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

8. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

9. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

ZAMÓWIENIE

10. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie www.mega-master.pl podając swoje dane osobowe bądź dane firmy. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). 

11. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.mega-master.pl

12. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

13. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności.

14. W przypadku zaznaczenia w formularzu ?płatność przelewem" jako sposobu płatności, Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Przed wykonaniem przelewu prosimy zaczekać na maila lub telefon od  naszego pracownika powierdzający dokładną kwote do zapłaty. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane. 

15. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem +48 12 410 82 30. 

16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep internetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

WARUNKI DOSTAWY

17. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony do momentu przekazania zamówionego towaru kurierowi wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin. 

18. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt 17 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

19. Zamówione towary będą dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.

20. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu.  Koszt dostawy wygenerowany przez formularz strony może ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Klienta telefonicznie.

INFORMACJE O STANIE ZAMÓWIENIA

21. Klient może sprawdzić stan zamówienia logując się na stronie www.mega-master.pl. Formularz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wysyłany jest Klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji. 

REKLAMACJE

22. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem internetowym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

23. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

24. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres MEGA-MASTER SP.J. , ul. Powstańców 52, 31-422 Kraków. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 23 regulaminu zwrot zostanie przyjęty. W przypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, a kupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych. 

25. Koszty odesłania towarów zwracanych bez podania przyczyny, ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

26. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji.

27. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymanym z nim paragonem bądź fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:

a. Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,

b. Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy

c. Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty

d. Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.

28. W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadającej wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po uprzednich ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.

29. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

30. W przypadku, gdy kupującym jest firma bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą i dokonała zakupu na fakturę, nie stosuje się pkt. 23-25.


FORMY PŁATNOŚCI

31. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto Właściciela o numerze: 38 1020 2906 0000 1302 0017 4540 PKO BP SA II O/Kraków po otrzymaniu informacji zwrotnej z wysokości zapłaty.

32. Opłaty za pobraniem dokonuje się przy odbiorze przesyłki u kuriera.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

33. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.

34. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon, faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu. 

35. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomość e-mail.

36. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego przekazuje swoje dane dobrowolnie.

37. Rejestrując się w sklepie internetowym, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.

38. Rejestracja w sklepie internetowym jest równoznaczna z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych. Zebrane dane osobowe są administrowane przez MEGA-MASTER SP.J. lub podmiot działający na rzecz  MEGA-MASTER SP.J.  i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp. 

39. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

40. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

41. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 38 Klient może dokonać poprzez wyrejestrowanie się z bazy danych Klientów sklepu internetowego. W tym celu należy wysyłać maila na adres biuro@mega-master.pl  ze stosowną informacją. Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości maila, następuje wyrejestrowanie z bazy Klientów sklepu internetowego. Wyrejestrowanie będzie równoznaczne z nieodwracalnym usunięciem Loginu i konta Klienta. 

42. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).

43. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.mega-master.pl


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu